Xem Nhiều 8/2022 # Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 5 Mới Nhất # Top Trend | Misshutech.com

Xem Nhiều 8/2022 # Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 5 Mới Nhất # Top Trend

Xem 26,631

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 5 mới nhất ngày 14/08/2022 trên website Misshutech.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 5 để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 26,631 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 17:24 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 89% 4.536 km/giờ
03:00 - 14/08 Mây rải rác 30°C 79% 7.812 km/giờ
06:00 - 14/08 Mây rải rác 32°C 70% 11.448 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 34°C 55% 12.096 km/giờ
12:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 57% 8.028 km/giờ
15:00 - 14/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 10.764 km/giờ
18:00 - 14/08 Mưa nhẹ 27°C 84% 9.72 km/giờ
21:00 - 14/08 Ít mưa 26°C 89% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 12.096 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 10.764 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 2.54 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 87% 2.07 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 1.4 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.92 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 76% 2.57 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.89 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 2.38 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 4.11 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.23 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.42 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 3.03 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.76 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 83% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 4.59 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.11 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.87 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 3.95 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Nhiều mây 25°C 88% 1.908 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 30°C 67% 6.012 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 57% 9.54 km/giờ
09:00 - 14/08 Mưa nhẹ 32°C 61% 8.46 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 83% 0.864 km/giờ
15:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 85% 3.384 km/giờ
18:00 - 14/08 Mưa nhẹ 25°C 89% 4.248 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 0.864 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.904 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 2.6 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 2.42 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.09 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 74% 2.06 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 75% 2.36 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 1.96 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 0.53 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 25°C 92% 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.5 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.17 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 3.77 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 3.17 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.64 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.74 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.75 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 3.62 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.37 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 25°C 84% 5.688 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 30°C 64% 9.612 km/giờ
06:00 - 14/08 Ít mây 33°C 55% 11.664 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 30°C 69% 11.736 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 5.292 km/giờ
15:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 6.912 km/giờ
18:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 6.912 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 11.664 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.768 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.93 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.7 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 1.96 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.01 km/giờ
13:00 - 15/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 87% 2.98 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 1.69 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.15 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.04 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.24 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.49 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.22 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.53 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.88 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.15 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.89 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.39 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.97 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.97 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 4.02 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 4.16 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 5.3 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 5.3 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.8 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 1.72 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 84% 3.384 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 30°C 68% 6.84 km/giờ
06:00 - 14/08 Mưa nhẹ 32°C 57% 9.864 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 34°C 56% 10.656 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 32°C 70% 4.86 km/giờ
15:00 - 14/08 Mưa nhẹ 29°C 73% 3.78 km/giờ
18:00 - 14/08 Ít mưa 27°C 82% 10.332 km/giờ
21:00 - 14/08 Ít mưa 25°C 94% 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 10.656 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 80% 2.5 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.54 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 1.44 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.82 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 4.43 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 1.71 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 1.72 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.89 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.73 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.65 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 84% 3.03 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 84% 3.41 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.61 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 85% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 24°C 88% 2.556 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 30°C 69% 4.572 km/giờ
06:00 - 14/08 Mưa nhẹ 30°C 77% 8.316 km/giờ
09:00 - 14/08 Mưa nhẹ 29°C 86% 5.076 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 5.184 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 25°C 94% 4.392 km/giờ
18:00 - 14/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.104 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 23°C 96% 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.492 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 24°C / 25°C 96% 1.14 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 97% 0.99 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 0.71 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 92% 1.86 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 1.58 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.29 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.03 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.03 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 86% 1.5 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 85% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 87% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 22°C / 30°C 80% 1.19 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 22°C / 29°C 84% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 75% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 24°C / 30°C 84% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 88% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 91% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 91% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 90% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 91% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.55 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 90% 1.25 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 24°C / 26°C 95% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 95% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 83% 1.44 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 62% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 61% 1.33 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 82% 2.844 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 31°C 64% 6.228 km/giờ
06:00 - 14/08 Mưa nhẹ 33°C 55% 9.252 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 33°C 56% 6.732 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 30°C 69% 8.136 km/giờ
15:00 - 14/08 Mưa nhẹ 29°C 72% 5.364 km/giờ
18:00 - 14/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 7.884 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 7.848 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.848 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 1.86 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 84% 2.64 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 1.66 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa vừa 28°C / 31°C 79% 2.14 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.08 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.58 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 2.9 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.42 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.62 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.87 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 3.81 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.8 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 80% 2.8 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 3 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 84% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 24°C 100% 6.192 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 29°C 79% 12.672 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 66% 15.084 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 62% 17.496 km/giờ
12:00 - 14/08 Ít mây 30°C 74% 12.888 km/giờ
15:00 - 14/08 Ít mây 29°C 77% 12.852 km/giờ
18:00 - 14/08 Nhiều mây 27°C 84% 11.88 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 15.084 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 12.852 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.792 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 85% 3.29 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.7 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.81 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 4.52 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 65% 5.05 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 75% 4.56 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 3.9 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 4.86 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây cụm 27°C / 31°C 65% 3.96 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 4.11 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.34 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.98 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 6.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 7.23 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.65 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.03 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 4.01 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.32 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 5.82 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 5.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 57% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 19:35 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 85% 4.5 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 30°C 64% 8.712 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 55% 10.188 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 57% 9.756 km/giờ
12:00 - 14/08 Mây rải rác 29°C 73% 9.612 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 28°C 77% 13.644 km/giờ
18:00 - 14/08 Trời âm u 27°C 83% 10.764 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 13.644 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.764 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.072 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 83% 2.47 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.1 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.48 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 85% 2.29 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.44 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.32 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.92 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 4.34 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.08 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.44 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.39 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.42 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.87 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 3 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 3.57 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 3.97 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.91 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 82% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 63% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 63% 1.14 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 1.93 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 26°C 86% 5.076 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 31°C 64% 9.108 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 54% 10.08 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 33°C 54% 8.424 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 27°C 80% 11.556 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 27°C 82% 11.844 km/giờ
18:00 - 14/08 Trời âm u 26°C 86% 10.044 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 25°C 91% 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 26°C / 26°C 86% 2.45 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.91 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.87 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 83% 2.21 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa vừa 28°C / 33°C 80% 2.43 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.32 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.9 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.03 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.16 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.69 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.01 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.6 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.78 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.86 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 4.25 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.77 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 5.54 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 6.32 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.61 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 5.2 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 5.06 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.09 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.4 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 1.19 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.32 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 25°C 86% 5.112 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 62% 8.532 km/giờ
06:00 - 14/08 Mây rải rác 34°C 50% 9.648 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 33°C 55% 8.712 km/giờ
12:00 - 14/08 Mây rải rác 28°C 78% 7.308 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 27°C 81% 6.696 km/giờ
18:00 - 14/08 Mây rải rác 26°C 86% 8.892 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 25°C 92% 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.092 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 26°C / 27°C 87% 2.36 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.8 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.72 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.86 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 82% 2.1 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 2.51 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 2.32 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.39 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.23 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.38 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.82 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 4.27 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.65 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.16 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.04 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.76 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 4.46 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.08 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 5.92 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.8 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 5.07 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.48 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.05 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.97 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 5.6 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.75 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.77 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 1.22 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.8 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 24°C 84% 6.084 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 30°C 62% 11.412 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 51% 12.24 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 32°C 55% 14.616 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 12.96 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 28°C 79% 12.996 km/giờ
18:00 - 14/08 Mây rải rác 27°C 84% 11.052 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 14.616 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 12.996 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.512 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 27°C / 29°C 84% 3.11 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.94 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 1.99 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 67% 4.09 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.7 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 4.73 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.22 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.8 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 4.16 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.19 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.7 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.35 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.93 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 4.45 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.8 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 5.68 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 6.43 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.74 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.75 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 5.21 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.86 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 59% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 25°C 86% 6.12 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 63% 10.62 km/giờ
06:00 - 14/08 Mây rải rác 33°C 53% 10.872 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 56% 12.42 km/giờ
12:00 - 14/08 Mây rải rác 28°C 75% 9.432 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 27°C 78% 9.612 km/giờ
18:00 - 14/08 Mây rải rác 26°C 83% 9.288 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 25°C 89% 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 10.872 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.332 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Ít mây 26°C / 26°C 84% 2.39 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.53 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 2.06 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa vừa 28°C / 31°C 81% 1.57 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.95 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.12 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 2.83 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 4 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.64 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.92 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.89 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 5.12 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.84 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây cụm 27°C / 30°C 70% 4.41 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.69 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.61 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.59 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.55 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.15 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.99 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.78 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 6.88 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 7.94 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.24 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.31 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 4.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 5.89 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 27°C / 27°C 88% 6.55 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 6.39 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 3.33 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.07 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.37 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 4.19 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 1.18 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.94 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 26°C 82% 5.112 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 31°C 62% 8.856 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 53% 9.684 km/giờ
09:00 - 14/08 Trời âm u 32°C 62% 9.036 km/giờ
12:00 - 14/08 Trời âm u 28°C 75% 14.724 km/giờ
15:00 - 14/08 Trời âm u 28°C 78% 15.876 km/giờ
18:00 - 14/08 Trời âm u 27°C 82% 13.284 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 15.876 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 13.284 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 27°C / 30°C 83% 3.98 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 3.11 km/giờ
07:00 - 15/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 84% 2.58 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 65% 3.99 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 63% 5.22 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 6.06 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 4.94 km/giờ
22:00 - 15/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 88% 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 3.92 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 4.49 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.64 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.64 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.98 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.28 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.32 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 5.22 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.69 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.98 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.08 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 58% 1.11 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 82% 4.14 km/giờ
03:00 - 14/08 Mưa nhẹ 31°C 60% 7.632 km/giờ
06:00 - 14/08 Ít mây 33°C 51% 10.152 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 52% 14.436 km/giờ
12:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 62% 16.992 km/giờ
15:00 - 14/08 Mây rải rác 29°C 71% 14.652 km/giờ
18:00 - 14/08 Trời âm u 27°C 83% 12.24 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 26°C 86% 9.72 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 14.436 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.72 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây cụm 27°C / 30°C 83% 4.15 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.28 km/giờ
07:00 - 15/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 84% 2.94 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 64% 4.67 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 5.75 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 6.85 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 84% 4.63 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 3.01 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.85 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.01 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.77 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 4.13 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.1 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.52 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 3.38 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.89 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 76% 3.74 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.95 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.55 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 5.53 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 5.97 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.51 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.24 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 3.27 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.22 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 4.63 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 4.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 80% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 57% 1.2 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 26°C 82% 4.14 km/giờ
03:00 - 14/08 Mưa nhẹ 31°C 60% 7.632 km/giờ
06:00 - 14/08 Ít mây 33°C 51% 10.152 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 52% 14.436 km/giờ
12:00 - 14/08 Nhiều mây 27°C 81% 16.992 km/giờ
15:00 - 14/08 Nhiều mây 27°C 80% 14.652 km/giờ
18:00 - 14/08 Mây rải rác 27°C 83% 12.24 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 26°C 86% 9.72 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 14.436 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 28°C / 31°C 81% 5.85 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 5.37 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 5.03 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 5.95 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 71% 7.53 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 6.98 km/giờ
19:00 - 15/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 79% 6.04 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.98 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.88 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 5.05 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.59 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 64% 4.51 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.04 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 76% 4.58 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.18 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 4.78 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.59 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.39 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 6.88 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 7.34 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 6.07 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.4 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 4.08 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.24 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 5.73 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 5 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.15 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 2.81 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 55% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 60% 2 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.34 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Ít mây 24°C 100% 6.192 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 29°C 79% 12.672 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 66% 15.084 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 62% 17.496 km/giờ
12:00 - 14/08 Ít mây 30°C 74% 12.888 km/giờ
15:00 - 14/08 Ít mây 29°C 77% 12.852 km/giờ
18:00 - 14/08 Nhiều mây 27°C 84% 11.88 km/giờ
21:00 - 14/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 12.672 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 15.084 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 12.852 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.792 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 85% 3.29 km/giờ
04:00 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.7 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.81 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 4.52 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 65% 5.05 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 75% 4.56 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 3.9 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 18:31 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 4.86 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây cụm 27°C / 31°C 65% 3.96 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 4.11 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.34 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 4.21 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.98 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 6.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 7.23 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.65 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.03 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 4.01 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.32 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 5.82 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 5.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 57% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 17:25 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 26°C 85% 7.236 km/giờ
03:00 - 14/08 Nhiều mây 30°C 64% 13.068 km/giờ
06:00 - 14/08 Mây rải rác 33°C 52% 13.32 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 55% 16.272 km/giờ
12:00 - 14/08 Nhiều mây 31°C 62% 9.72 km/giờ
15:00 - 14/08 Ít mây 28°C 73% 12.564 km/giờ
18:00 - 14/08 Nhiều mây 26°C 85% 11.808 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 25°C 88% 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 12.564 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 11.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 17:26 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 26°C / 26°C 85% 3.29 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 87% 3.15 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 3.22 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 3.93 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 65% 4.56 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.31 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 3.49 km/giờ
22:00 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:26 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.18 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.2 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.3 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 5.14 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.99 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây cụm 28°C / 30°C 69% 4.9 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 5.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 5.22 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.94 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.25 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.57 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.4 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 6.07 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 7.41 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 77% 8.56 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 7.12 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.3 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 5.31 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 6.72 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 7.1 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 6.83 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.41 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 4.83 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.52 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.7 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 62% 1.06 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 62% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.41 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 8.56 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.72 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 18:32 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 26°C 83% 10.296 km/giờ
03:00 - 14/08 Ít mây 30°C 65% 13.932 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 32°C 55% 8.568 km/giờ
09:00 - 14/08 Nhiều mây 30°C 65% 16.2 km/giờ
12:00 - 14/08 Mưa nhẹ 29°C 72% 14.256 km/giờ
15:00 - 14/08 Nhiều mây 28°C 75% 17.388 km/giờ
18:00 - 14/08 Nhiều mây 27°C 79% 17.856 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 26°C 84% 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 13.932 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 8.568 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.256 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 17.388 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 17.856 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.652 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 27°C / 30°C 80% 4.22 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.84 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 84% 4.24 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 70% 5.42 km/giờ
13:00 - 15/08 Mưa vừa 30°C / 34°C 68% 3.05 km/giờ
16:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 69% 4.99 km/giờ
19:00 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 4.29 km/giờ
22:00 - 15/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.66 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 5.9 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.76 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 5.87 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 5.29 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 5.36 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây cụm 28°C / 30°C 72% 5.61 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 6.03 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 6.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.43 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.9 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.05 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 5.97 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.45 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 8.29 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 78% 9.26 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 79% 8.21 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 7.15 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 6.12 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 7.46 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 7.74 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 82% 7.52 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 82% 4.9 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 3.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 5.26 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 5.12 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 71% 4.38 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 64% 1.19 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 65% 2.78 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 8.29 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 9.26 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 8.21 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.46 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.52 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 17:26 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 14/08 Trời quang 26°C 82% 5.688 km/giờ
03:00 - 14/08 Trời quang 31°C 56% 12.024 km/giờ
06:00 - 14/08 Nhiều mây 33°C 49% 16.128 km/giờ
09:00 - 14/08 Mây rải rác 31°C 55% 16.272 km/giờ
12:00 - 14/08 Mây rải rác 30°C 63% 8.424 km/giờ
15:00 - 14/08 Nhiều mây 28°C 73% 7.704 km/giờ
18:00 - 14/08 Nhiều mây 26°C 85% 7.668 km/giờ
21:00 - 14/08 Trời âm u 26°C 86% 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 14/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 12.024 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 16.128 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 14/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.704 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 14/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 14/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 15/08 Mây rải rác 26°C / 26°C 82% 2.11 km/giờ
04:00 - 15/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 2.07 km/giờ
07:00 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.19 km/giờ
10:00 - 15/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 63% 4.33 km/giờ
13:00 - 15/08 Nhiều mây 32°C / 36°C 53% 5.03 km/giờ
16:00 - 15/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 61% 4.9 km/giờ
19:00 - 15/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 77% 2.61 km/giờ
22:00 - 15/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 83% 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 15/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 15/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 15/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:36 - 14/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Bầu trời quang đãng 28°C / 30°C 71% 4.45 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 6.23 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 6.07 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.11 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 5.25 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 5.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mây rải rác 28°C / 30°C 72% 6.24 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 6.51 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 6.65 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.73 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 5.43 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.5 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 79% 6.28 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 8.34 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 28°C / 28°C 78% 8.94 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa vừa 27°C / 28°C 81% 8.53 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 7.15 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 5.98 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 7.2 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 7.5 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 7.25 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 81% 5.6 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 4.28 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 4.69 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.69 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 70% 4.31 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 64% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 66% 3.09 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 8.34 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.94 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.53 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.98 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.25 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 14/8: miền bắc mưa dông rải rác, nắng gián đoạn | antv

Thời tiết biển 10/08/2022: bão vào vịnh bắc bộ, sáng sớm mai đổ bộ đông bắc bộ| vtc14

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 13/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết ngày 11/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 2 | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 11/8 | tin bão số 2 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 14/08/2022 | bắc bộ sắp đón đợt mưa lớn mới? | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 11/08/2022 | bão số 2 đổ bộ đất liền, bắc bộ mưa rất to | vtc16

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 14/8:ba miền giảm mưa, nắng nóng quay trở lại nền nhiệt tăng

Dự báo thời tiết tối ngày 12/8: miền bắc xuất hiện mưa dông, nhiệt độ 24-31 độ c | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 9/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 13/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 10/8 | tin bão số 2 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/08/2022 | ảnh hưởng của bão số 2, bắc bộ mưa to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 9/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 12/07: miền bắc mưa rào và dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/07/2022 | miền trung, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 11/08: bão số 2 ảnh hưởng gây mưa lớn diện rộng | antv

Bản tin dự báo thời tiết đêm 10/8, ngày 11/8/2022

Thời tiết hôm nay 13/08/2022:bắc bộ, mưa giảm, trời hửng nắng| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 8/8: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết ngày 12/8: miền bắc mưa giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất 31 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 12/7: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay 11/08/2022: bão số 2 đổ bộ vào đất liền| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/8 | tin bão số 2 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 19/7: miền bắc mưa rào và dông, nắng gián đoạn | antv

Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/8/2022: áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão số 2

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 14/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Dự báo thời tiết 09/03/2022 | miền bắc đêm và sáng trời rét, miền nam nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 27/7: miền bắc ngày mai nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 11/8 | tin bão số 2 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Miền nam mưa sớm miền bắc vào mùa nắng nóng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 13 tháng 8 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • 20+ Món Ngon Từ Thịt Lợn Cực Ngon
 • Quả Lặc Lè Là Quả Gì, Có Tác Dụng Gì, Chế Biến Món Gì Ngon?
 • Những Quán Ăn Ngon Giá Rẻ Ở Hải Phòng Cực Kỳ Đông Khách
 • Top 20 Nhà Hàng Quán Ăn Ngon Hải Phòng Nổi Tiếng Nhất Định Thưởng Thức
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 7
 • Thời Tiết Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh
 • Thời Tiết Bắc Giang 3 Ngày Tới Chính Xác
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang
 • Giá Xăng Ron A92
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tphcm Bây Giờ
 • Thời Tiết Thành Phố Tphcm
 • Thời Tiết Tp Hcm Những Ngày Tới
 • Thời Tiết Khu Vực Tp Hcm 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tphcm Tuần Này
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • Thời Tiết Tối Nay Ở Tphcm
 • Thời Tiết Của Tphcm
 • Khí Hậu Thời Tiết Tp Hcm
 • Thời Tiết Tphcm Quận 8
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 5 trên website Misshutech.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100