Xem Nhiều 7/2022 # Dự Báo Thời Tiết Tphcm Quận 11 Mới Nhất # Top Trend

Xem 130,482

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Tphcm Quận 11 mới nhất ngày 07/07/2022 trên website Misshutech.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Tphcm Quận 11 để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 130,482 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 15:51 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C 94% 7.38 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 89% 15.588 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 74% 12.564 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 33°C 62% 6.012 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 10.116 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 80% 11.808 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 6.804 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 15.588 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.564 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.032 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.01 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 1.2 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.45 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 83% 2.93 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 83% 3.43 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 86% 4.91 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 94% 3.55 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 3.51 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.59 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.97 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 3.21 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.96 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 4.18 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 4.35 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.24 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 3.12 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 3.9 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 3.81 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 4.82 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.32 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.8 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.43 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 5.31 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 3.33 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.73 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 25°C 94% 5.4 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 81% 9.756 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 84% 8.712 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C 75% 4.356 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 27°C 85% 5.4 km/giờ
15:00 - 07/07 Ít mưa 25°C 94% 4.284 km/giờ
18:00 - 07/07 Ít mưa 24°C 98% 3.384 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C 98% 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.872 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 1.18 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 0.34 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 0.66 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 1.95 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 85% 2.82 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 3.4 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 3.28 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.34 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 2.96 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.25 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.54 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 92% 3.58 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 93% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 3.81 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.37 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 4.3 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 3.97 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 3.47 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 4.04 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.68 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 89% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 91% 7.38 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 29°C 75% 13.896 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C 76% 10.548 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C 71% 6.948 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 27°C 83% 9.432 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 8.028 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 6.012 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 95% 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 13.896 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 10.548 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.128 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.67 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.98 km/giờ
07:00 - 08/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.7 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.4 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 3.29 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 89% 4.83 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 91% 4.95 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 4.45 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.99 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.72 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 4.92 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 5.33 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 5.36 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 4.73 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 4.9 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.64 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.04 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.82 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 3.79 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 4.85 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 4.85 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 5.82 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 5.07 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.31 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 5.01 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.01 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.7 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 3.12 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 91% 8.82 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 75% 15.3 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 68% 13.104 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 33°C 77% 3.996 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 31°C 79% 5.112 km/giờ
15:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 83% 8.064 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 1.404 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 93% 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 15.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 13.104 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.196 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 1.5 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 0.72 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 87% 1.22 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 84% 3.05 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 81% 3.43 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 86% 4.57 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 3.1 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.41 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.5 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 92% 3.85 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 3.94 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 3.54 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.58 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 4.27 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 3.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 3.53 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 4.09 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.77 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.55 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 25°C 97% 4.5 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 6.552 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 29°C 85% 4.932 km/giờ
09:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 89% 3.348 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhiều 27°C 92% 1.476 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.176 km/giờ
18:00 - 07/07 Ít mưa 24°C 98% 5.328 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C 98% 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.392 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 1.27 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.17 km/giờ
07:00 - 08/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 97% 1.03 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.29 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 0.38 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 0.76 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 1.84 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 23°C / 24°C 100% 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 24°C / 29°C 85% 2.41 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 2.34 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 87% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.2 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.98 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 94% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 96% 2.67 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 95% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 23°C / 27°C 95% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 88% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 23°C / 28°C 88% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 23°C / 29°C 86% 1.05 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 84% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 93% 1.55 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 94% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 95% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 94% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 92% 2.74 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 86% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 84% 2.53 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 92% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 2.49 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 77% 2.74 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 90% 8.136 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 69% 13.32 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 62% 10.98 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 8.568 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 30°C 71% 0.54 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 78% 9.216 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 89% 6.084 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 91% 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 8.568 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 1.83 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 2.03 km/giờ
07:00 - 08/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 86% 2 km/giờ
10:00 - 08/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 68% 5.28 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 64% 4.95 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 77% 4.85 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 1.75 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:45 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.08 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.62 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.66 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.32 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.71 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.87 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 90% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 3.69 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 3.53 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 4.69 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 3.62 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.73 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.76 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Ít mây 25°C 100% 12.6 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 19.584 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 31°C 70% 21.024 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 21.384 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 82% 15.084 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 14.832 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 92% 11.592 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 25°C 93% 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 19.584 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 21.024 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 21.384 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.084 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 14.832 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.684 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 3.2 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 2.68 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 2.92 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 75% 5.16 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 68% 7.23 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 5.26 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 3.27 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 4.43 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 5.08 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.28 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.85 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 5.2 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 5.88 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 5.13 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.28 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.51 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 6.8 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.63 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.55 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 5.3 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.54 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.62 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.84 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.13 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.51 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.8 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.036 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 68% 17.208 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 63% 13.608 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 64% 15.192 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 29°C 76% 11.736 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 11.556 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 93% 8.1 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 17.208 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 13.608 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 15.192 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.516 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 2.25 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 1.81 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 2.26 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 83% 4.42 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 29°C / 35°C 78% 5.32 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 5.51 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 3.16 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.44 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 3.59 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.89 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.28 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.19 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 4.35 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.41 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.8 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.39 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 3.44 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 4.14 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 3.67 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.51 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.08 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.06 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 4.44 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 4.07 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.67 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 5.81 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.84 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 9.792 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 69% 16.776 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 67% 15.372 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 81% 14.544 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 84% 13.536 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 10.836 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 94% 9.288 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 95% 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 14.544 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.836 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.092 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.73 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.54 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.05 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 88% 3.62 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 3.77 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 88% 3.77 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.45 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.2 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 4.32 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.21 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.74 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.33 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 5.29 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 5.46 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.15 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.2 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.3 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.68 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.37 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.2 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.71 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.34 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.88 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.94 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.75 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.99 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 5.06 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 6.53 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.53 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 15:52 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 91% 7.2 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 68% 14.904 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 74% 11.916 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 82% 11.808 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 85% 9.468 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 90% 8.28 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 97% 5.616 km/giờ
21:00 - 07/07 Ít mưa 25°C 97% 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 14.904 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 11.916 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.508 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.6 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.43 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.75 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 3.34 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 88% 3.51 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 3.16 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.74 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 4.45 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 4.56 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.02 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.79 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 5.67 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 5.84 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.41 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.37 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 5.63 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.88 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.65 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.54 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.84 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.2 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.91 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.58 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 4.32 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 5.16 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 5.24 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 6.03 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.18 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 4.49 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.21 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 6.81 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.44 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.84 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.81 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 25°C 88% 11.772 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 68% 18.324 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 19.332 km/giờ
09:00 - 07/07 Ít mưa 31°C 70% 19.08 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 80% 14.724 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 13.104 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 12.528 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 11.772 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 18.324 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 19.332 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 19.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 13.104 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.892 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 3.48 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 2.5 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 2.49 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 85% 4.41 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 80% 5.75 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 5.57 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 2.3 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.22 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.42 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.97 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.59 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.57 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 5.44 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 5.55 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.06 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.39 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.42 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 3.73 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 4.08 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.95 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.11 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.66 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 4.6 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.33 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.95 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.65 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 4.99 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.41 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 5.02 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 6.74 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.31 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 89% 10.224 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 68% 17.64 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 31°C 72% 15.3 km/giờ
09:00 - 07/07 Ít mưa 30°C 75% 15.66 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 29°C 80% 11.772 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 86% 10.188 km/giờ
18:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 94% 9.504 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C 95% 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.224 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 17.64 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 15.3 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 15.66 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.772 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.164 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 2.58 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.94 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 2.9 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 76% 5.11 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa vừa 29°C / 33°C 79% 5.12 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 27°C 87% 3.95 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.88 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 5.04 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 5.2 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.28 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 5.61 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 5.79 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 6.59 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 6.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 5.8 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 6.44 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.37 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 5.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 5.4 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.67 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.68 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.37 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.23 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.91 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.79 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 5.93 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.63 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 80% 5.77 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.77 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.5 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 7.47 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.43 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.4 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.55 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.78 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.47 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 10.98 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 31°C 67% 18.972 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 33°C 61% 18.36 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 75% 17.712 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 78% 14.724 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 85% 14.364 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 90% 12.456 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 91% 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 18.972 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 18.36 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 17.712 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 14.364 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 13:41 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 4 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 91% 3.53 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 4.23 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 5.73 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 73% 7.1 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 6.99 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 3 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:41 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.64 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.41 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.52 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.05 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.2 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.72 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.29 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 3.79 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.99 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.28 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.59 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.41 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 3.96 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 3.08 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 3.17 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 79% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 82% 14.832 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 32°C 64% 22.428 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 65% 22.464 km/giờ
09:00 - 07/07 Ít mưa 33°C 60% 12.312 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 73% 15.12 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 86% 13.608 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 88% 9.72 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 88% 9.648 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 14.832 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 22.428 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 22.464 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 12.312 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 15.12 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.608 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.648 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 3.25 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 3.21 km/giờ
07:00 - 08/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 86% 4.18 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 6.31 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 68% 7.95 km/giờ
16:00 - 08/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 75% 6.52 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 3.61 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.31 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 7.95 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.07 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.45 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.64 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 5.09 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 5.17 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 4.95 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 5.33 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.82 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 3.7 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.33 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.61 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.35 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.73 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 5.31 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.83 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.35 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.71 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 6.46 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.31 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.86 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.43 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 82% 14.832 km/giờ
03:00 - 07/07 Trời âm u 32°C 64% 22.428 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 65% 22.464 km/giờ
09:00 - 07/07 Ít mưa 33°C 60% 12.312 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 73% 15.12 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 86% 13.608 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 88% 9.72 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 88% 9.648 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 14.832 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 22.428 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 22.464 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 12.312 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 15.12 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.608 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.648 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 82% 5.5 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 5.06 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 80% 6.01 km/giờ
10:00 - 08/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 71% 7.29 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 77% 7.92 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 7.64 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 77% 7.17 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.64 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.17 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:53 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.3 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.36 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây rải rác 27°C / 31°C 71% 4.41 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.32 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.1 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 6.36 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.52 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 6.04 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 5.9 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 86% 5.76 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 4.73 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.09 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 5.71 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.53 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.94 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 5.08 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.72 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 5.33 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 5.56 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.68 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.92 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 5.5 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.64 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 4.89 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 7.26 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.13 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.26 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Ít mây 25°C 100% 12.6 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 19.584 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 31°C 70% 21.024 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 21.384 km/giờ
12:00 - 07/07 Ít mưa 28°C 82% 15.084 km/giờ
15:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 14.832 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 92% 11.592 km/giờ
21:00 - 07/07 Trời âm u 25°C 93% 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 19.584 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 21.024 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 21.384 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.084 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 14.832 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.592 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.684 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 3.2 km/giờ
04:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 2.68 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 2.92 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 75% 5.16 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 68% 7.23 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 5.26 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 3.27 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.77 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.41 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 5.06 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 5.37 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 6.13 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 6.24 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.5 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 5.7 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 5.92 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.36 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.11 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 4.66 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.54 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.95 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 5.16 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.84 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 5.42 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 5.55 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 6.01 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 5.33 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.58 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 5.13 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 7.21 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.06 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.15 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.21 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 87% 12.168 km/giờ
03:00 - 07/07 Mây rải rác 31°C 69% 18.828 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 32°C 66% 18.216 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 67% 19.836 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 78% 11.088 km/giờ
15:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 88% 14.04 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 92% 10.62 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 94% 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 12.168 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 18.828 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 18.216 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 19.836 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.04 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 10.332 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 2.95 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 2.88 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 27°C 88% 3.33 km/giờ
10:00 - 08/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 69% 5.67 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 65% 7.47 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 4.93 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 2.74 km/giờ
22:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 7.47 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.61 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 5.43 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây cụm 28°C / 30°C 74% 5.57 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.19 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 7.24 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 7.54 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.38 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.02 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 84% 6.94 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 4.78 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.31 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 6.07 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.58 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.5 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.11 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.06 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.2 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.56 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.67 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.84 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 5.24 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 7.56 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.71 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.99 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 3.71 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.54 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.11 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.56 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 84% 18.396 km/giờ
03:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 70% 20.34 km/giờ
06:00 - 07/07 Ít mưa 32°C 65% 20.448 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C 68% 21.456 km/giờ
12:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C 75% 15.984 km/giờ
15:00 - 07/07 Trời âm u 28°C 85% 15.768 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 88% 14.184 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C 87% 15.264 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 18.396 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 20.34 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 20.448 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 21.456 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 15.768 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.184 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 15.264 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 89% 3.63 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 3.85 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 3.48 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 5.78 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 68% 7.45 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 6.05 km/giờ
19:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 85% 4.11 km/giờ
22:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 7.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:54 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.44 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.08 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây cụm 28°C / 30°C 75% 6.24 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.34 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.95 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 7.98 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 8.52 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 83% 7.49 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 83% 6.52 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 7.44 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 5.45 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.03 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.95 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.63 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.44 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.84 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.97 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.09 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.45 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.58 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 6.72 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.17 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.49 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 7.73 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.22 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 4.53 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.47 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 4.14 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.08 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.95 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.98 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.52 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.44 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.95 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.84 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.97 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.09 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.73 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 86% 11.196 km/giờ
03:00 - 07/07 Mây rải rác 32°C 64% 18.252 km/giờ
06:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 59% 20.34 km/giờ
09:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C 61% 19.08 km/giờ
12:00 - 07/07 Trời âm u 29°C 76% 8.064 km/giờ
15:00 - 07/07 Trời âm u 27°C 87% 7.128 km/giờ
18:00 - 07/07 Trời âm u 26°C 89% 7.38 km/giờ
21:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C 91% 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 07/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 18.252 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 20.34 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 19.08 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 07/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.308 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 2.05 km/giờ
04:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 2.03 km/giờ
07:00 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 1.96 km/giờ
10:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 71% 4.57 km/giờ
13:00 - 08/07 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 72% 5.57 km/giờ
16:00 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 4.13 km/giờ
19:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 2.52 km/giờ
22:00 - 08/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 89% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 08/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 08/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:46 - 07/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 29°C / 29°C 80% 7.12 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.05 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mây cụm 29°C / 30°C 75% 6.19 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.67 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 8.15 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 8.88 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 28°C / 28°C 83% 8.2 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 82% 7.51 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 84% 7.82 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 27°C / 29°C 82% 6.09 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 6.03 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.3 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 7.4 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 5.73 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.85 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 7.32 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.46 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 81% 6.38 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 6.54 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 28°C / 28°C 79% 6.36 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 6.21 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 5 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.95 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.62 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.31 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 79% 4.63 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 4.47 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 4.11 km/giờ
Thứ 6 - 05/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.67 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.98 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 8.88 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.2 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.51 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.82 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.09 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.3 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.4 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.32 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.21 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.62 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 05/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 6/7: miền bắc duy trì mưa dông, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 07/07: miền bắc mưa dông vào chiều tối | antv

Dự báo thời tiết ngày 07/07: miền bắc có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to | antv

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 6/7: miền bắc ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết miền nam 10 ngày từ 06-15.07.2022

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 7 tháng 7 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết ngày 5/7: miền bắc xuất hiện mưa ở nhiều nơi | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 7/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết nam bộ 10 ngày tới từ 16-25.6.2022

Dự báo thời tiết tối ngày 03/7: miền bắc mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 6/7: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 3/7: miền bắc ảnh hưởng bão, nhiệt độ giảm mạnh | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 5/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Dự báo thời tiết miền nam 7.2022

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 5/7 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Dự báo thời tiết 30/4 - 1/5: thời tiết xấu, miền bắc không có bão, miền nam mưa dông | skđs

Dự báo thời tiết 22/2/2022: miền bắc vẫn rét đậm rét hại, miền nam nắng "bể đầu" | vtc now

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 6/7 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 2/7: miền bắc trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 01/7/2022 | bão số 1 bán kính gió rất rộng, còn mạnh thêm | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 6 tháng 7 năm 2022 | tin bão mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/7/2022 | bão số 1 chuyển hướng, bắc bộ mưa lớn | vtc16

Apn - thời tiết thủy văn từ 07 đến 14.7.2022 - thạc sĩ ngọc điệp

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/7: mây đen bao trùm hà nội, bắc bộ mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: miền bắc-mưa dông tăng mạnh, nền nhiệt giảm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 5/7 | dự báo bão mới nhất | thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 04/7: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Tại sao lại có thời tiết lạnh giá ở miền bắc, mà miền nam lại nóng như lửa

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 6 tháng 7 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết miền nam từ ngày 21-30.6.2022 và đầu tháng 7.2022

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 27/05/2022 | mưa lớn ở miền bắc trở lại? | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tháng 5 tại các tỉnh miền nam

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • 20+ Món Ngon Từ Thịt Lợn Cực Ngon
 • Quả Lặc Lè Là Quả Gì, Có Tác Dụng Gì, Chế Biến Món Gì Ngon?
 • Những Quán Ăn Ngon Giá Rẻ Ở Hải Phòng Cực Kỳ Đông Khách
 • Top 20 Nhà Hàng Quán Ăn Ngon Hải Phòng Nổi Tiếng Nhất Định Thưởng Thức
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 7
 • Thời Tiết Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh
 • Thời Tiết Bắc Giang 3 Ngày Tới Chính Xác
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang
 • Giá Xăng Ron A92
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tphcm Bây Giờ
 • Thời Tiết Thành Phố Tphcm
 • Thời Tiết Tp Hcm Những Ngày Tới
 • Thời Tiết Khu Vực Tp Hcm 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tphcm Tuần Này
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • Thời Tiết Tối Nay Ở Tphcm
 • Thời Tiết Của Tphcm
 • Khí Hậu Thời Tiết Tp Hcm
 • Thời Tiết Tphcm Quận 8
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Tphcm Quận 11 trên website Misshutech.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×