Xem Nhiều 6/2023 #️ Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Môn Phái Thiên Nhẫn # Top 6 Trend | Misshutech.com

Xem Nhiều 6/2023 # Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Môn Phái Thiên Nhẫn # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Môn Phái Thiên Nhẫn mới nhất trên website Misshutech.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sẽ được phong là: Vô Ảnh Sát Thủ.

Học được võ công:

Thiên Nhẫn Đao pháp

Thiên Nhẫn Mâu pháp

Hỏa Phần Liên Hoa

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hỏa Đường Đường chủ Ngột Ngạo.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hỏa đường Đường chủ Ngột Ngạo (205/197), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến tầng hai của Thiên Nhẫn giáo, vào trong mê cung, đánh bại bảy tên tử tù, có thể lấy được bảy miếng lệnh bài vỡ: – Miếng thứ nhất(187/203). – Miếng thứ hai(187/198). – Miếng thứ ba(195/199). – Miếng thứ tư(196/203). – Miếng thứ năm(190/196). – Miếng thứ sáu(200/200). – Miếng thứ bảy(191/201).

Bước 3: Mang bảy miếng lệnh bài vỡ về giao cho Ngột Ngạo, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Tử Sĩ.

Học được võ công: Ảo Ảnh Phi Hồ

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Nhật Nguyệt Đàn Chủ Ô Hợp Tát.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Quảng trường gặp Nhật Nguyệt Đàn Chủ Ô Hợp Tát (200/199), tiếp nhận nhiệm vụ. (tầng trên cùng thiên nhẫn giáo). Trả lời câu hỏi của ông ta ( đáp án là cúi xuống đất).

Bước 2: Đi đến khu rừng hướng Đông gặp một đứa bé trai (213/203), trả lời câu đố của nó. (Đáp án chính xác là : Nhị Ca), đứa bé nhờ huynh đệ vào rừng tìm giúp nó một con ch* nhỏ và một con La xám.

Bước 3: Vào trong rừng tìm con ch* nhỏ (210/191) và La xám (196/195), mang về đổi “Nhật Nguyệt Song Luân” (Huynh đệ cứ đến đúng địa chỉ nếu không thấy chờ 1 lúc con vật cần tìm sẽ xuất hiện).

Bước 4: Mang Nhật Nguyệt Song Luân về cho Ô Hợp Tát , hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: U Minh Tử Sĩ.

Học được võ công:

Phi Hồng Vô Tích

Liệt Hỏa Tình Thiên

Liệt Thôi Sơn Điền Hải

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Phong đường đường chủ: Hoàn Nhan Tuyết Y.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Phong đường đường chủ Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 3: Đến Tần Lăng, đi tìm một người Nông phu (297/158) mất 500 lượng mua được Vân Mộng Tử.

Bước 4: Sau đó đi vào Tần Mộ (302/164), trong đó bạn có thể tìm được Cáp Huyết Hồng (183/203), Băng Tinh Lam (209/210), Tổ Mẫu Lục (201/200) (Đánh 3 con quái tại 3 vị trí trên).

Bước 5: Mang bốn miếng Bảo Thạch về giao cho Hoàn Nhan Tuyết Y , hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Chưởng Kỳ Sứ.

Học được võ công: Bi Tô Thanh Phong

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hữu Hộ pháp Gia Luật Tị Li (207/189), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 3: Mang Mật hàm về giao cho Gia Luật Tị Li , hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Hộ Giáo Sứ.

Học được võ công: Lệ Ma Đoạt Hồn

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Hộ pháp Đoan Mộc Duệ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Tả Hộ pháp Đoan Mộc Duệ (225/199), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Biện kinh, tìm đến Thiết Tháp, vào trong tầng một đánh bại Đao Binh đội trưởng (216/190; 214/200; 210/192) lấy được một chiếc chìa khóa (xác suất 100% ). Nhấp vào cơ quan (208/202) để mở cổng đi lên tầng hai.

Bước 3: Tiến vào tầng hai, đánh bại Đao Binh thống lĩnh (216/195; 197/192) lấy được chiếc chìa khóa thứ hai , (xác suất 50% ). Nhấp vào cơ quan thứ hai (204/200) để mở cổng lên tầng ba.

Bước 4: Tiến vào tầng ba, đánh bại Tổng Binh (203/196) sẽ lấy được chìa khóa thứ ba , mở cơ quan thứ ba (211/188 ), cứu được Phụng Hấp Như. (Lưu ý : Các bạn đánh đến chừng nào thấy thông báo nhận được chìa khóa thứ ba mới thôi).

Bước 5: Trở về gặp Đoan Mộc Duệ phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Tát Mãn Pháp Vương.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1:Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Giáo chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt (215/195), tiếp nhận nhiệm vụ thử thách tại thánh động, nhưng trước tiên bạn phải tìm lại 5 thanh đoản kiếm.

Bước 2: Đến Biện Kinh lần lượt đi tìm 5 thanh đoản kiếm:

Yểm Nhật kiếm Gặp Khúc Thiết Tượng (218/190). Mang Ngân Trâm đến cho Trương Quả Phụ(213/199). Mang túi Hương nang cho Khúc Thiết Tượng, nhận được Yểm Nhật Kiếm

Đoạn Thuỷ Kiếm: Gặp Tôn Tú tài (229/184), giải đáp đúng năm câu đố (Đáp án là : 1b, 2c, 3a, 4b, 5a), sẽ lấy được Đoạn Thuỷ Kiếm.

Chuyển Phách Kiếm: Đến toạ độ (201/194) gặp một Con bạc. Đối thoại với hắn và huynh đệ sẽ phải mua Chuyển Phách Kiếm với giá 500 lượng.

Khứ Tà Kiếm: Đến gặp Đông Mai (229/191), cô ta sẽ nhờ đi tìm đứa em trai của mình là Tiểu Hải. Đến toạ độ (220/192) gặp Tiểu Hải. Quay lại chỗ Đông Mai báo tin, sẽ nhận được Khứ Tà Kiếm.

Diệt Hồn Kiếm: Đến gặp tên ăn mày (210/187), cho tiền hắn 3 lần, sẽ được thanh Diệt Hồn Kiếm.

Bước 3: Mang 5 thanh kiếm về gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhận lệnh vào Thánh động (218/192) để lấy sách.

Bước 4: Vào Thánh động đánh 4 con quái vật để lấy 4 câu khẩu lệnh (Nếu giữa đường rút lui phải làm lại từ đầu): – Câu thứ nhất: “Duy Ngã Giáo Vương”(200/199). (đánh con Nhện Tinh) – Câu thứ hai: “Thiên Địa Huyền Hoàng”(234/200). (đánh con Độc Xà Tinh) – Câu thứ ba: “Giang Hồ Xã Tắc”(209/194). (đánh con Rết Tinh) – Câu thứ tư: “Thần Xá Liệt Trương”(230/197). (đánh con Nhện Tinh)

Bước 5: Sau khi lấy được bốn câu khẩu lệnh, đi lên tầng 2 (224/193) lấy được chìa khóa.

Bước 6: Đến mở chiếc rương (233/197) lấy được quyển sách da dê.

Bước 7: Về gặp Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần thưởng:

Thâu Thiên Hoán Nhật

Ma Diệm Thất Sát

Thiên Ma Giải Thế

Được phong làm:Thánh Giáo Trưởng Lão.

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiên Nhẫn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng:

Vân Long Kích

Thiên Ngoại Lưu Tinh

Nhiếp Hồn Loạn Tâm

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại (230/194), nghe ông ta kể về hoàn cảnh gia đình mình và cô Công chúa Kim quốc Hoàn Nhan Tuyết Y.

Bước 2: Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201). Hứa bắt cho cô ta con Đại Điêu bù lại cô ta không được giết thêm ai nữa.

Bước 4: Về Thiên Nhẫn giáo, giao Đại Điêu cho Hoàn Nhan Tuyết Y.

Bước 5: Về Biện Kinh gặp Lưu Viên Ngoại, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Từ Biện Kinh phủ đi qua Thiên Nhẫn về phía Đông-Nam. Đến địa phận Thiên Nhẫn giáo rồi, bạn tìm đến Thiên Nhẫn giáo đồ (205/195) để đăng ký, tên này sẽ nói cho bạn biết phải đi đâu và làm gì .

Bước 2: Các hạ quay lại chỗ Nhật Nguyệt Đàn chủ Ô Hợp Tát (200/198) để nhờ ông ta đưa lên Hoa Sơn cho nhanh (hoặc bạn có thể đi theo cách khác).

Bước 3: Khi lên đến Hoa Sơn, các hạ sẽ gặp 1 con Đại Hoàn Hùng (301/251), hãy giết nó và đoạt được 1 cây Vũ Vương Kiếm, nhưng nó là cây kiếm giả.

Bước 4: Tiếp theo sẽ có con Đại Hoàn Hùng thứ hai (313/252) và sau khi hạ nó xong thì cây Vũ Vương Kiếm thật sẽ nằm trong tay bạn.

Bước 5: Quay về Thiên Nhẫn Giáo giao nạp cây kiếm đó cho Thiên Nhẫn giáo đồ. Kết thúc nhiệm vụ.

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Môn Phái Ngũ Độc

Ngũ Độc hay còn gọi 5 độc là môn phái hệ Mộc có lối pk rất khó chịu nhất trong võ lâm 1 lậu, lượng sát thương sốc dame khủng khiến bất cứ phái nào cũng dè chừng. Vậy nhiệm vụ Ngũ Độc có khó làm không? tất cả sẽ được Võ Lâm Lậu hướng dẫn chi tiết qua từng bước cụ thể trong bài viết này mời các bạn tham khảo và thực hiện theo.

Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.

Học được võ công:

Ngũ Độc Đao pháp

Ngũ Độc Chưởng pháp

Cửu Thiên Cuồng Lôi

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.

Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.

Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.

Học được võ công:

Xích Diệm Thực Thiên

Tạp Nan Dược Kinh

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.

Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.

Học được võ công:

U Minh Khô Lâu

Vô Hình Độc

Bách độc Xuyên Tâm

Băng Lam Huyền Tinh

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.

Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.

Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục(145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: Vô Động La Sát.

Học được võ công:

Vạn Độc Thực Tâm

Xuyên Y Phá Giáp

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà.

Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.

Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.

Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ. (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.

Học được võ công:

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.

Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.

Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.

Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu .(có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).

Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.

Phần Thuởng:

Thiên Cương Địa Sát

Chu Cáp Thanh Minh

Ngũ Độc Kỳ Kinh

Được phong làm: U Minh Quỷ Vương.

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng:học được Âm Phong Thực Cốt , Huyền Âm Trảm, Đoạn Cân Hủ Cốt . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.

Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.

Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.

Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân , hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231)đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218)của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.

Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.

Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.

Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.

Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.

Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.

Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

Bảng kỹ năng của Ngũ Độc Giáo

Hướng Dẫn Kỹ Năng Môn Phái Ngũ Độc

Kỹ Năng Ngũ Độc Đao

Chiêu thức Ngũ Độc Đao Pháp

kỹ năng 90: Huyền Âm Trảm

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

kỹ năng 150: U Hồn Phệ Ảnh

Ưu điểm ,

PK trên ngựa rất linh hoạt

Cấu máu tầm xa bằng kỹ năng 150 cực kỳ hiệu quả

Độ giật và kỹ năng chiêu thức xuất 2 lần

Khi đối phương đã rút độc thì cứ việc chạy vòng vòng

Kết hợp với kỹ năng Hấp Tinh Yểm để PK và hạ gục đối thủ

Nhược điểm

Cần trang bị cao để tăng PTVL(tối thiểu PTVL = 75)

kỹ năng PK cao để rỉa máu và kết thúc đối thủ

Cấp thấp thì chẳng đánh được ai, vì điểm kỹ năng cần rất nhiều

Đừng để chết trước khi đối phương chưa rút độc

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Ngũ Độc Chưởng Pháp

Chiêu thức Ngũ Độc Chưởng Pháp

kỹ năng 90: Âm Phong Thực Cốt

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

kỹ năng 150: Hình Tiêu Cốt Lập

Ưu điểm ,

Chiêu thức tầm xa

Độ giật cao

Đánh vài chưởng là rút độc rất tởm và khiến đối thủ bơm máu cực nhiều hoặc chết trong trận chiến

Nhược điểm

Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển

kỹ năng bơm máu phải cực cao để sống xốt trong trận chiến

Hạn chế PK hội đồng

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Ngũ Độc Bùa Chú

Chiêu thức Ngũ Độc Bùa Chú

kỹ năng 90: Đoạn Cân Hủ Cốt

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

Ưu điểm ,

Hỗ trợ đồng đội đánh Boss hoặc PK team, công thành…..

Trang bị thêm 1 vũ khí chưởng pháp để được buff bùa nhanh hơn

Cực kỳ khó chịu khi có 1 ngũ độc bùa trong Tống Kim hoặc PK săn boss

Nhược điểm

Hy sinh bản thân để hỗ trợ đồng đội

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Cám ơn quý đồng đạo đã xem qua, mong những thông tin sẽ hữu ích trong hành tẩu giang hồ ( Bài viết chỉ đúng 1%, 99% còn lại tự trải nghiệm)

Full Cách Tăng Điểm 3 Đường Thương, Đao, Bùa Của Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn Giáo được lập tại Đại Kim là để đối chọi với Võ lâm Trung Nguyên, được tin tưởng trở thành Quốc Giáo. Thiên Nhẫn giáo được thành lập với mục đích chính trị. Hầu hết các nhân vật gia nhập bổn giáo không phải để học nghệ.

Thiên Nhẫn giáo hành sự nghiêm mật, giáo quy rất nghiêm khắc, đối với kẻ phản bội sẽ trừng trị không tha. Thiên Nhẫn được biết tới với các tuyệt kỹ như: Thiên Ngoại Lưu Tinh, Vân Long Kích, Nhiếp Hồn Loạn Tâm..

Giới tính: Nam/ Nữ.

Đặc tính: Ngoại Công.

Tấn Công: Tầm Gần/ Tầm Xa.

Phe phái: Tà Phái.

Phân nhánh: Mâu Pháp, Đao Pháp, Bùa Chú.

Kỹ năng 90: Thiên Ngoại Lưu Tinh;

Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách;

Kỹ năng 150: Tật Hỏa Liệu Nguyên.

Đánh xa, đam to, tầng 2 của thiên ngoại lưu tinh dồn đam rất rát

Skill đao pháp 6x giết boss xanh 1 nốt nhạc.

Máu to do dồn hết sinh khí, PK hội đồng rất khỏe

Thời gian phục hồi rất cao

Thi triển chiêu thức phải xuống ngựa, lại không có skill tăng tốc di chuyển

Skill không có hiệu ứng bắt dính như băng sát hoặc choáng.

Phân bổ điểm tiềm năng: Phân bổ điểm kỹ năng:

Thiên Nhẫn Đao pháp : 20;

Đơn Chỉ Liệt Diệm : 20;

Thôi Sơn Điền Hải : 1;

Ma Diệm Thất Sát : 20;

Thiên Ma Giải Thể : 30;

Thiên Ngoại Lưu Tinh : 11+.

Kỹ năng 90: Vân Long Kích;

Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách;

Kỹ năng 150: Giang Hải Nộ Lan.

Rất linh hoạt vì PK toàn trên ngựa;

Kỹ năng bắt dính khống chế đối thủ rất tốt;

Kỹ năng bùa chú khi PK rất khó chết;

Cực kỳ hiệu quả khi solo 1 vs 1 ở cấp cao.

Rất giàu vì skill có sẵn hút máu hút mana

Thời gian phục hồi rất cao

Nhược điểm là skill 120 Ma Âm Phệ Phách phải trúng đối thủ mới có thể tiếp tục PK;

Trang bị thấp và cấp độ thấp thì rất khó PK;

Thời gian buff bùa đối thủ khá nhiều;

Pk hội đồng rất yếu.

Khá yếu sinh lý do phải dồn vào sức mạnh và thân pháp, lại không có skill tăng máu.

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Thiên Nhẫn Thương Pháp

Phân bổ điểm tiềm năng: Phân bổ điểm kỹ năng:

Tàn Dương Như Tuyết: 20;

Thiên Nhẫn Mâu Pháp: 20;

Liệt Hỏa Tình Thiên: 20;

Thâu Thiên Hoán Nhật: 20;

Thiên Ma Giải Thể: 30 (TP);

Vân Long Kích: 20.

Yêu cầu điểm tiềm năng của một Chiến Nhẫn đỉnh cấp như sau:

Độ chính xác : 10k;

Sinh lực : 4k;

Lực tay : còn nhiêu tăng hết vào sức mạnh;

Né tránh : càng cao càng tốt, nên mặc tất cả đồ cấp 10.

Kỹ năng 90: Nhiếp Hồn Loạn Tâm;

Kỹ năng 120: Ma Âm Phệ Phách.

Bộ kỹ năng chuyên buff về hiệu ứng;

Di chuyển được trên ngựa nên rất linh hoạt.

Cực hữu dụng trong Pk loạn chiến, Tống Kim, Công Thành

Không có kỹ năng kháng tất cả;

Dễ bị hạ gục.

Không ghây ra sát thương trực tiếp, vô dụng khi đồng đội đã chết.

Phân bổ điểm tiềm năng: Phân bổ điểm kỹ năng:

Hỏa Liên Phần Hoa: 20;

Ảo Ảnh Phi Hồ: 20;

Phi Hồng Vô Tích: 20;

Bi Tô Thanh Phong: 20;

Lịch Ma Đoạt Hồn: 20;

Nhiếp Hồn Loạn Tâm: 20;

Thiên Ma Giải Thể: 30.

Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư Thiên Nhẫn Giáo: Người chơi sẽ được phong hiệu Tát Mãn Pháp Vương.

Nhiệm vụ quan trọng khác.

NPC Dược Phẩm – Khởi Hữu

Nơi cung cấp dược phẩm cho đệ tử nội môn Thiên Nhẫn.

Thiên Nhẫn Hữu Hộ Pháp – Ô Hợp Tát

Nhận và hoàn thành nhiệm vụ cấp 20: Người chơi sẽ nhận được danh hiệu Tử Sĩ, học được Tuyệt kỹ Ảo Ảnh Phi Hồ;

Nhiệm vụ quan trọng khác.

Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ Thiên Nhẫn cấp 30: Người chơi sẽ được phong danh hiệu U Minh Tử Sĩ, học được Phi Hồng Vô Tích, Thôi Sơn Điền Hải, Liệt Hỏa Tình Thiên.

Nhiệm vụ quan trọng khác.

Thiên Nhẫn Giáo Tả Hộ Pháp – Đoan Mộc Duệ

Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ Thiên Nhẫn cấp 50: Người chơi sẽ được phong danh hiệu Hộ Giáo Sứ, học được tuyệt kỹ Lệ Ma Đoạt Hồn.

Cấp 10-17: xung quanh Biện Kinh;

Cấp 17-27: Kiếm Các Tây Nam hay Kiếm Các Trung Nguyên;

Cấp 27-37: Thổ Phỉ Động, Yến Tử Động, Bạch Vân Động, Dược Vương Động;

Cấp 37-47: Điểm Thương Động;

Cấp 47-57: Thiên Tầm Tháp, Lưu Tiên Động;

Cấp 57-67: Tầng 3 Thiên Tầm Tháp, Hưởng Thuỷ Động;

Cấp 67-77: Lâm Du Quan, Đại Tù Động;

Cấp 77-8x: Lưỡng Thuỷ Động (La Tiêu Sơn);

Cấp 8x-9x: Xi Vưu Động (Khỏa Long Động).

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Môn Phái Thiên Nhẫn trên website Misshutech.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!