Xem Nhiều 8/2022 ❤️️ Thời Tiết Tphcm Quận 8 Mới Nhất ❣️ Top Trend | Misshutech.com

Xem Nhiều 8/2022 # Thời Tiết Tphcm Quận 8 Mới Nhất # Top Trend

Xem 51,282

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Tphcm Quận 8 mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Misshutech.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Tphcm Quận 8 để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 51,282 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 01:51 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 6.552 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 72% 16.596 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 66% 17.244 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 76% 12.6 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 10.152 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 85% 6.264 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 89% 7.164 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 16.596 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 17.244 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 01:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 85% 2.6 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.15 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.26 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 69% 4.72 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 4.97 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 4.04 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 2.67 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.81 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.09 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.17 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.42 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 1.23 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 2.34 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.13 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.42 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.11 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C 91% 3.672 km/giờ
03:00 - 20/08 Mây rải rác 29°C 66% 11.88 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 60% 13.968 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 84% 9.72 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 89% 3.852 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 96% 3.312 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 23°C 97% 2.124 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 23°C 98% 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 13.968 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.304 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 90% 2.3 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 92% 1.07 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.38 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 4.44 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 4.6 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 33°C 76% 3.6 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 2.36 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 3 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 1.21 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 1.48 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 82% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 3.37 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 01:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 5.616 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 13.212 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 75% 17.64 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 13.536 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 8.424 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 89% 6.588 km/giờ
18:00 - 20/08 Trời âm u 24°C 92% 5.904 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 17.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 92% 1.64 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.83 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.74 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 29°C / 32°C 70% 4.74 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 3.68 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 3.46 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.79 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.04 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.13 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.57 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 3.71 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.23 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 84% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.45 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.54 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.26 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 92% 1.116 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 74% 15.984 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 66% 16.668 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 76% 9.216 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 10.908 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 86% 5.724 km/giờ
18:00 - 20/08 Trời âm u 24°C 90% 8.28 km/giờ
21:00 - 20/08 Trời âm u 24°C 93% 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 10.908 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.912 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 01:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 88% 2.78 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.39 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.75 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 70% 5.13 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 5.43 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 33°C 76% 4.17 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.11 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.96 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 59% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 58% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.03 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 3.21 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 2.28 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C 97% 3.096 km/giờ
03:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 84% 4.86 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 7.488 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 91% 4.644 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 23°C 96% 4.932 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C 97% 5.688 km/giờ
18:00 - 20/08 Trời âm u 23°C 98% 5.904 km/giờ
21:00 - 20/08 Trời âm u 22°C 98% 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.012 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 22°C / 23°C 98% 1.11 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 22°C / 23°C 99% 1.49 km/giờ
07:00 - 21/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 97% 1.42 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.4 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 85% 2.08 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 87% 1.7 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 1.69 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 23°C / 24°C 97% 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 24°C / 29°C 82% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 79% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 76% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 81% 1.36 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 22°C / 29°C 86% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 75% 1.25 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 72% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 70% 1.14 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 1.17 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 1.22 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 59% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 1.62 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 65% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 0.99 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 1.31 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 23°C / 28°C 86% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 1.02 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 87% 4.032 km/giờ
03:00 - 20/08 Trời âm u 30°C 66% 17.028 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 58% 20.376 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 8.46 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 83% 12.528 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 83% 7.596 km/giờ
18:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 86% 8.928 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 91% 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 17.028 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 20.376 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.244 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 23:41 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.75 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.79 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 1.37 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 65% 5.02 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 56% 5.93 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 2.82 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 3.62 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:41 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.46 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 58% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 1.46 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.2 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.5 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.19 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 12.6 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 67% 24.156 km/giờ
06:00 - 20/08 Trời âm u 32°C 58% 25.776 km/giờ
09:00 - 20/08 Trời âm u 30°C 66% 24.516 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 80% 13.14 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 88% 9.54 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 11.844 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 91% 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 24.156 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 25.776 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 24.516 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 13.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 10.692 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 3.3 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 2.96 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 2.45 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 29°C / 33°C 73% 4.46 km/giờ
13:00 - 21/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 61% 5.26 km/giờ
16:00 - 21/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 67% 5.17 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 80% 2.61 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.51 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.16 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 58% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 55% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 57% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 59% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.4 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.21 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.1 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 79% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.53 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.23 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.56 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mây rải rác 26°C 86% 8.676 km/giờ
03:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C 61% 14.724 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C 53% 17.316 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 69% 17.604 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 16.416 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 88% 10.98 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 10.44 km/giờ
21:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 91% 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 17.316 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 17.604 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 16.416 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.928 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 87% 2.51 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 2.25 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.35 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 71% 4.98 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.89 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 73% 4.88 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.15 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 2.34 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 59% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.68 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 58% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.89 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.25 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.52 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 2.55 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 82% 3.09 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 3.31 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 11.196 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 18.18 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 66% 17.136 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 70% 20.088 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 77% 15.948 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 85% 9.972 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 6.876 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 97% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 18.18 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 17.136 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 20.088 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 15.948 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.972 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.87 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.81 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.91 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 29°C / 33°C 74% 3.58 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 65% 4.2 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 3.78 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 2.21 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.1 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.06 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.63 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 3.02 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 3.24 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.38 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.67 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.07 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 4.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 64% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 2.81 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.38 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.01 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.82 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.65 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.65 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 7.056 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 16.2 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 75% 11.988 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 73% 14.976 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 78% 12.24 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 91% 7.884 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 5.976 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 6.516 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 14.976 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.516 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 92% 1.69 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.69 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.97 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 29°C / 33°C 73% 3.28 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 61% 4.04 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 70% 3.13 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 87% 1.91 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 4.31 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.14 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.9 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.87 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.3 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 4.44 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.44 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 2.91 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.14 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.09 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.09 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 89% 11.196 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 22.356 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 56% 23.724 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 62% 25.056 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 73% 16.38 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 25°C 87% 8.892 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 96% 9.288 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 96% 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 22.356 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 23.724 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 25.056 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 16.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.864 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 2.62 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 2.78 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 2.59 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 78% 4.02 km/giờ
13:00 - 21/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 60% 5.38 km/giờ
16:00 - 21/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 67% 5.18 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 80% 3.21 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 84% 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.04 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.66 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.85 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 59% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 56% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 57% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.26 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 59% 3.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.85 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 80% 3.6 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.16 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.8 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.77 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.77 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 11.448 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 18.324 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 69% 17.928 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 68% 19.62 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 79% 14.256 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 87% 10.98 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 9.324 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 92% 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 18.324 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 17.928 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 19.62 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 14.256 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.108 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.76 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 92% 2.43 km/giờ
07:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 88% 2.32 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 64% 4.38 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 64% 4.36 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 33°C 77% 3.19 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.85 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.82 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 3.48 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.66 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.44 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.24 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 63% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 61% 2.83 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 62% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 3.9 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 64% 4.31 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 4.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.2 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.2 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 3.07 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 64% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.57 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 4.06 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.77 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 5.88 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 6.12 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 6.12 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 73% 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 85% 16.056 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 21.888 km/giờ
06:00 - 20/08 Trời âm u 33°C 52% 22.428 km/giờ
09:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 59% 25.308 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 70% 14.508 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 76% 13.68 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 10.08 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 91% 11.124 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 16.056 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 21.888 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 22.428 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 25.308 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.124 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.53 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 3.53 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.09 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 5.38 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 61% 5.89 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 68% 6.32 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 79% 4.44 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.77 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 59% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 54% 2 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 57% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.67 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.82 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.32 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 78% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 79% 3.37 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 4.31 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.09 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 82% 16.776 km/giờ
03:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 58% 20.7 km/giờ
06:00 - 20/08 Trời âm u 33°C 50% 26.856 km/giờ
09:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 55% 24.624 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 71% 14.472 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 80% 11.088 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 12.024 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 84% 14.652 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 20.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 26.856 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 24.624 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 12.024 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.652 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.87 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 3.39 km/giờ
07:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.08 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 68% 5.74 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 61% 6.4 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 67% 6.3 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 3.8 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.56 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.56 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.98 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 62% 2.76 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.99 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.73 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.73 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 59% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 53% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 56% 1.85 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 60% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.54 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 1.27 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 77% 2.77 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.91 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.15 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 4.59 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.38 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 82% 16.776 km/giờ
03:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 58% 20.7 km/giờ
06:00 - 20/08 Trời âm u 33°C 50% 26.856 km/giờ
09:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 55% 24.624 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 71% 14.472 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 80% 11.088 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 12.024 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 84% 14.652 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 20.7 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 26.856 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 24.624 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 12.024 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.652 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 23:42 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 80% 6.13 km/giờ
04:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 80% 6.29 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 79% 7.31 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 69% 8.76 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 8.7 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 7.68 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 31°C 78% 6.26 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 28°C / 32°C 80% 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.31 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 8.76 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 8.7 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 7.68 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:42 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 4.87 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.63 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.39 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 3.32 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.98 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.37 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.21 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 58% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 53% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 56% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 60% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 58% 3.28 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 4.19 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.39 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.39 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 31°C 65% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 1.16 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 3.32 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 27°C / 30°C 73% 3.89 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.04 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 78% 4.73 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 73% 4.95 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 5.8 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 75% 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 01:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 92% 12.6 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 67% 24.156 km/giờ
06:00 - 20/08 Trời âm u 32°C 58% 25.776 km/giờ
09:00 - 20/08 Trời âm u 30°C 66% 24.516 km/giờ
12:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 80% 13.14 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 88% 9.54 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 11.844 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 91% 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 24.156 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 25.776 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 24.516 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 13.14 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 10.692 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 3.3 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 2.96 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 2.45 km/giờ
10:00 - 21/08 Nhiều mây 29°C / 33°C 73% 4.46 km/giờ
13:00 - 21/08 Nhiều mây 31°C / 35°C 61% 5.26 km/giờ
16:00 - 21/08 Nhiều mây 30°C / 34°C 67% 5.17 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 80% 2.61 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.51 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 4.16 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 58% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 55% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 57% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 62% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 59% 3.66 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 65% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.4 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 63% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.21 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.1 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 79% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 4.53 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.23 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.56 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 85% 10.728 km/giờ
03:00 - 20/08 Mây rải rác 31°C 60% 18.252 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 34°C 49% 21.312 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 56% 19.764 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 73% 17.1 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 80% 15.228 km/giờ
18:00 - 20/08 Trời âm u 26°C 84% 13.32 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 18.252 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 21.312 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 19.764 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 15.228 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 11.304 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 23:42 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.7 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 3.14 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 3.4 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 5.91 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 61% 5.92 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 6.54 km/giờ
19:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 82% 3.86 km/giờ
22:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 87% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.91 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:42 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.85 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5.03 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 3.44 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.15 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 4.43 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.04 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 61% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 60% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 62% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 66% 4.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 65% 4.79 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.25 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 4.84 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 78% 5.5 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 79% 5.5 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 3.39 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 3.54 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 3.95 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.55 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.32 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.4 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 77% 6.62 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 76% 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 81% 16.344 km/giờ
03:00 - 20/08 Trời âm u 31°C 65% 21.816 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 22.86 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 70% 26.496 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 16.308 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 83% 16.668 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 19.512 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 80% 17.064 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 16.344 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 21.816 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 22.86 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 26.496 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 19.512 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 17.064 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 29°C 82% 4.61 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 4.3 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 3.01 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 5.96 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 30°C / 35°C 66% 5.83 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 33°C 72% 3.19 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 78% 3.82 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.83 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.33 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 3.76 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 4.13 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 5.8 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 64% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 62% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 65% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 69% 4.6 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 4.3 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 4.49 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 68% 5.22 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 3.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 5.51 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 79% 6.21 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 28°C / 28°C 80% 6.21 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 3.96 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 69% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 71% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 3.93 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 5.49 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 5.4 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 6.45 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 75% 6.94 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 7.27 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 7.27 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 7.17 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.21 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.21 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 01:56 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 79% 8.892 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 62% 19.872 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 61% 21.852 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 70% 19.728 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 11.016 km/giờ
15:00 - 20/08 Trời âm u 27°C 84% 8.676 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 8.244 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 19.872 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 21.852 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 19.728 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 01:57 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 2.19 km/giờ
04:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 84% 2.06 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 2.1 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 30°C / 34°C 65% 4.63 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 32°C / 35°C 57% 5.45 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 32°C 62% 4.03 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 27°C / 30°C 77% 1.99 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 82% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:57 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.2 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 3.61 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mây thưa 29°C / 30°C 71% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 6.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 3.8 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 64% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 61% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 64% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 69% 4.18 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 70% 4.52 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 71% 4.4 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 68% 5.08 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa vừa 28°C / 30°C 71% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 5.91 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 6.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 28°C / 28°C 81% 6.38 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 4.07 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 70% 3.11 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 29°C / 29°C 70% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 4.62 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa vừa 28°C / 30°C 73% 7.05 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.27 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 7.1 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 7.1 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 79% 7.34 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 80% 7.34 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 81% 7.67 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.91 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.27 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.34 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.34 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/8: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 19/8: bắc bộ và nam bộ mưa to sẽ quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 17/8: miền bắc nóng oi, miền nam mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/8: miền bắc đón mưa rào trong 3 ngày tới | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 18/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/8: miền bắc mưa dông cục bộ | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 18/08/2022: miền bắc nhiều mây, ít có khả năng mưa| vtc14

Video

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 19/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 19/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/8/2022: trọng điểm mưa lớn trong đêm 20-21/8

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 12/07: miền bắc mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 10/07/2022 | miền trung, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 12/7: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Thời tiết hôm nay 18/08/2022:bắc bộ có nắng nóng tiết trời oi bức | vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 19/7: miền bắc mưa rào và dông, nắng gián đoạn | antv

Video

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 18/8: ảnh hưởng rãnh áp thấp, bắc bộ gia tăng mưa trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 27/7: miền bắc ngày mai nắng nóng gay gắt | antv

Video

Dự báo thời tiết 09/03/2022 | miền bắc đêm và sáng trời rét, miền nam nắng nóng | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 19/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Video

🔴 [trực tiếp] thời sự chào ngày mới ngày 18/8 | dự báo thời tiết hôm nay | tin quốc tế

Video

Thời tiết 17/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ nắng nóng; tây nguyên, nam bộ mưa to

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 19 tháng 8 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Video

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Video

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Video

Dự báo thời tiết ngày 28/3: miền nam mưa to, giông gió mạnh, cảnh báo có mưa đá | antv

Video

Dự báo thời tiết 15-4: miền bắc trời chuyển lạnh, miền nam mưa chiều tối

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Video

Xảy ra hàng loạt vụ nổ bom tại miền nam thái lan | gmt+7 ngày 17-8-2022

Video

Miền bắc đón mùa đông sớm hơn, miền nam có mưa nhiều | vtc now

Video

Thời tiết trưa, chiều 19/08/2022:bắc bộ có nắng nóng,tiết trời oi bức | vtc14

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Video

Dự báo thời tiết 18/3/2022: miền bắc nắng ráo, miền nam mưa dông trái mùa | vtc now

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

--- Bài mới hơn ---

 • 20+ Món Ngon Từ Thịt Lợn Cực Ngon
 • Quả Lặc Lè Là Quả Gì, Có Tác Dụng Gì, Chế Biến Món Gì Ngon?
 • Những Quán Ăn Ngon Giá Rẻ Ở Hải Phòng Cực Kỳ Đông Khách
 • Top 20 Nhà Hàng Quán Ăn Ngon Hải Phòng Nổi Tiếng Nhất Định Thưởng Thức
 • Thực Đơn Hàng Ngày Cho Bé 7 Tháng Tuổi Dễ Tăng Cân, Ngon Miệng
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Gò Vấp Tphcm
 • Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 7
 • Thời Tiết Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh
 • Thời Tiết Bắc Giang 3 Ngày Tới Chính Xác
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tphcm Quận Bình Thạnh
 • Thời Tiết Thành Phố Tphcm
 • Thời Tiết 3 Ngày Tphcm
 • Thời Tiết Khu Vực Tp Hcm 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tphcm Bây Giờ
 • Thời Tiết Tối Nay Ở Tphcm
 • Thời Tiết Tp Hcm Những Ngày Tới
 • Khí Hậu Thời Tiết Tp Hcm
 • Thời Tiết Tphcm Tuần Này
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Tphcm Quận 8 trên website Misshutech.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top